Patenter

Patenter retter sig mod tekniske opfindelser, fremgangsmåder/processer til fremstilling af produkter, samt produkter der fremstilles ved anvendelse af nævnte fremgangsmåder/processer.

Et patent giver mulighed for at få eneret på al erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse i op til 20 år fra ansøgningsdagen. Efter udløb af de 20 år, ophører beskyttelsen, og alle kan herefter udnytte det der er omfattet af patentrettighederne.

En forudsætning for opnåelse af patentrettigheder er, at opfindelsen ikke var kendt på indleveringstidspunktet for ansøgningen.

Endvidere at det, som i ansøgningen defineres som opfindelsen, adskiller sig væsentligt fra den nærmest kendte teknik, alternativt, at det som i ansøgningen defineres som opfindelsen, ikke må være indlysende for en fagmand på det pågældende tekniske område.

Og sluttelig at opfindelsen skal være “industrielt anvendelig”.

Beskyttelsen gælder principielt fra indleveringsdagen for ansøgningen.