Priser

Hvad koster det? Prisen på udarbejdelse af ansøgninger om Patent, Brugsmodel og Design er afhængig af den tid der medgår til opgavens løsning. Derfor ring og aftal et uforpligtende møde med Hammelsvang Consult, hvorunder pris og tid for løsning af opgaven aftales.

Under det aftalte møde præsenteres opgaven for Hammelsvang Consult, der herefter afgiver en fast pris for opgavens løsning.

Prisen på opgavens løsning vil være meget afhængig af kvaliteten af det materiale og den dokumentation, opgavestilleren medbringer og udleverer til Hammelsvang Consult.

Den indgåede aftale bekræftes herefter skriftligt af Hammelsvang Consult, og prisen for opgavens løsning kan kun ændres såfremt opgavestiller ændrer på forudsætningerne (omfanget) for opgavens løsning.