Varemærker

Et varemærke er et navn, ord, logo, hvorunder en vare eller tjenesteydelse markedsføres og sælges.

Retten til et varemærke kan opnås på flere måder; ved ibrugtagning, indarbejdelse, eller ved at lade det registrere hos myndighederne herhjemme og eventuelt i udlandet.

Rettigheden til et registreret varemærke kan opretholdes uendeligt, under forudsætning af at betingelserne for opretholdelse, overholdes.

Et EU varemærke giver med en enkelt registrering beskyttelse i samtlige EU lande.

Fordelene herved er:
En registrering i hele EU
Forenklet og central procedure
Brug i et land gælder for alle lande

En EU registrering gælder i 10 år fra ansøgningsdagen, hvorefter den kan fornyes i yderligere 10 år, så længe det måtte ønskes.